Icon depicting facebook Icon depicting instagram Icon depicting youtube

Tjänster

NAPRAPATI

Naprapaten diagnosticerar och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse och stödjeorganen. Naprapaten behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet av hela kroppen. Vi har lång erfarenhet att behandla nacke och ryggbesvär och andra besvär i kroppen.

AKUPUNKTUR

Undersökning och test av muskel funktion för att hitta svaghet eller överspända muskler. Behandling av motor punkter där nerver möter muskel. Akupunktur med elektrisk impuls för att aktivera eller reglera tonus i muskeln. Återskapa en förbättrad muskel kontakt och funktion.

Akupunktur / dry-needling av punkter stimulerar olika sensoriska receptorer som i sin tur stimulerar nerver som överför impulser till hjärnan. Detta leder till utsöndring av neurotransmitter och endorfiner, ger smärtlindring. Akupunktur ger även en ökad cirkulation, reducerad inflammation, lättnad muskel spänning.

BINDVÄVSBEHANDLING

Alla mjuka vävnader i kroppen är insvept i lager av fascia. Muskler, nerver, senor, ledband, bindväven håller allt tillsammans och ger oss hälsosam smärtfri rörelse. Fascial Manipulation/massage utförs för att vända denna ackumulering av densitet och skada. Detta börjar med en rörelsesanalys och identifiering av de primära densiteterna i din mjuka vävnad, vilket orsakar smärta. Vi använder sedan djup friktion tills densiteten mellan skikten glider mer och återigen normal rörelse.

REHABILITERING

Behandling och träning av djupa stabiliserande muskler för att reducera kompensatoriska krafter. Detta förbättrar centrala faktorer från hjärnan till kroppens vävnad som leder till bättre funktionell kapacitet. Träning av grundrörelser med fokus på att öka ledens kapacitet samt integrera helheten och idrottspecifika rörelser. 

SCREENING 

Undersökning av led och muskel funktion. Diagnosticera och rekommendera åtgärder.

SCREENING MAX

Undersökning av led och muskel funktion. Test av grundrörelser samt specifika rörelser involverat i din idrott.  Diagnosticera och rekommendera åtgärder.

Optimera din funktion 

Det finns ett "glapp" en stor grå zon mellan rehabiliteringsbaserad vård till träning och sportbaserade aktiviteter. Många får smärtlindring och återgår till sin sport eller aktivitet bara för att få en ny skada eller besvär att hända igen och därmed skapa en otäck cykel av kroniska besvär. Genom att hjälpa människor från funktionell rehabilitationsbaserad vård till prestationsbaserad behandling kan vi drastiskt minska risken för omskada och optimera människokroppens funktion. Vi behandlar och tränar inre bålstöd muskler som andning, led stabilisering, integrering av fundamentala rörelser; knäböj, utfall, böj, press, drag, rotation, hopp. Samt starka de grundfunktioner, och även integrera idrottsspecifika rörelser för att hjälpa individer att uppnå sina specifika behov. Detta för att säkra en trygg och stabil framgång, så att du kan göra vad du vill i din vardag.

Om du motionerar eller idrottar och vill optimera kroppens rörelse och prestation. Vi hjälper idrottare att nå sin fulla potential. Baserat på många års erfarenhet inom behandling och träning.

Vi hjälper dig med att:

Hovedmålet med vår behandling är att få dig tillbaka till att kunna göra de aktiviteter du älskar

 • Återställa led och muskel funktion
   
 • ​​​Reducera aktivitet av kompensatoriska muskler
   
 • Väcka inaktiva muskler
   
 • Aktivera nervsystemet för bättre prestation
   
 • Förbättra andning 
   
 • Stabilitet från grunden
   
 • Rehab av skador
   
 • Optimera rörelse mönster
   
 • Starka grundrörelser
   
 • ​​​Förbättra anpassning till träning
   
 • Aktivera nervsystemet för bättre återhämtning
   
 • Förbättra idrottsspecifika rörelser
   
 • Rehab efter graviditet
   
 • Med mera..