Icon depicting facebook Icon depicting youtube

Korrigera orsaken till lidandet

Naprapaten diagnosticerar och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse och stödjeorganen. Naprapaten behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet av hela kroppen. 

Vi hjälper patienter

  • Dig som har smärta och besvär
  • Dig som vill ha normal rörlighet
  • Dig som vill kunna fungera optimalt

Naprapatbehandling av Bokneberg

Om du är skadad, nyligen opererats, eller bara vill må bättre och ha bättre rörelse så jag tillgänglig för individuella manuella behandlingar.

Jag betonar en grundlig undersökning hur kroppen rör sig och fungerar och vilka specifika muskler som är i obalans och vilka rörelser som är ineffektiva som kan leda till dysfunktion. Med hjälp av en kombination av rörelseanalys, manuell behandling och korrigerande träning betonar jag en fullständig återgång till optimal funktion istället för att bara helt enkelt en tillfällig minskning av smärta. Jag tror inte bara på att behandla det berörda området. Jag tar en heltäckande bild av hur din kropp rör sig och funktioner för att identifiera potentiella områden för nedbrytning och förbättring.

Naprapat Bokneberg kan använda flera olika behandlingstekniker. 

Naprapaten har den helhetliga kunskapen och förmågan att veta vilken metod som är bäst samt applicera de metoder som skapar det bästa behandlingsresultat.

Led Manipulation
Manipulation används för att normalisera funktionen i ryggen och andra leder. Naprapaten använder specifika handgrepp som utförs vid hög hastighet men med så lite kraft som möjligt. Detta uppnår förbättrad rörlighet.

Led Mobilisering
Ett alternativ till manipulation är mobilisering, vilket också är ett sätt att behandla på. Mobilisering är en specifik och lednära påfrestning. Naprapaten använder då lite kraft och långsamma rörelser för att uppnå normal funktion av leden.

Nevrofunktionell akupunktur
Neurofunktionell akupunktur är stimuli med akupunktur på specifika regioner för att modulera abnorm aktivitet i nervsystemet. Smärt och funktionella besvär förbättras genom nevrologiska mekanismer.

Myofascial frigöring
En effektiv behandling för att ta bort kompensatoriska muskelspänningar längs en muskelfascial sekvens. Djup massage på specifika regioner återställer vävnadens rörlighet och funktion. Avsikten är att frigöra muskler, muskelmembran och de spänningar som ofta fortplantar sig genom flera nivåer i kroppen. Detta ger bättre flexibilitet och balans av muskler. 

Dynamisk Nevrologisk Stabilisering
Rehab och förbättring kroppens stabilitet. Mobilitet och stabilitet är integrerad i grundrörelser. Träning av djupa stabiliserande muskler för att reducera kompensatoriska krafter. Detta förbättrar centrala faktorer från hjärnan till kroppens vävnad som leder till bättre rörelse och prestation. Kroppen får en förbättrad rörelse kvalitet.