Icon depicting facebook Icon depicting instagram Icon depicting youtube

Naprapati på Östermalm

Naprapaten diagnosticerar och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse och stödjeorganen. Naprapaten behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet av hela kroppen. 

Vi hjälper patienter

  • Dig som har smärta och besvär
     
  • Dig som vill ha normal rörlighet
     
  • Dig som vill kunna prestera bättre
     

Naprapatbehandling av Bokneberg

Jag betonar en grundlig undersökning hur kroppen rör sig och fungerar och vilka specifika muskler som är i obalans och vilka rörelser som är ineffektiva som kan leda till dysfunktion. Rörelseanalys, manuell behandling och korrigerande träning för fullständig återgång till optimal funktion istället för att bara helt enkelt en tillfällig minskning av smärta. Jag tror inte bara på att behandla det berörda området. Jag tar en heltäckande bild av hur din kropp rör sig och funktion för att identifiera potentiella områden för nedbrytning och förbättring.

Naprapat Bokneberg kan använda flera olika behandlingsmetoder.

Bokneberg har en helhetlig kunskap och förmågan att förstå vilken metod som är bäst samt applicera de metoder som skapar det bästa behandlingsresultat.

Kontakta oss för naprapat på Östermalm!

Led Manipulation/"kiropraktisk justering"
Manipulation används för att normalisera funktionen i ryggen och andra leder. Vi använder specifika handgrepp som utförs vid hög hastighet men med så lite kraft som möjligt. Detta uppnår förbättrad rörlighet av dina leder och bättre nevromuskulär funktion.

Led Mobilisering
Ett alternativ till manipulation är mobilisering, vilket också är mer mjukare sätt att behandla på. Mobilisering är en specifik streching av bindväven, senor, ledband nära leden. Vi använder då lite kraft och långsamma rörelser för att uppnå bättre rörlighet av leden din.

Nevrofunktionell akupunktur
Neurofunktionell akupunktur är stimuli med akupunktur på specifika regioner för att modulera abnorm aktivitet i nervsystemet. Smärt och funktionella besvär förbättras genom nevrologiska mekanismer.

Myofascial massage/manipulation
En effektiv behandling för att ta bort kompensatoriska muskelspänningar längs en muskelfascial vävnad. Djup massage på specifika regioner återställer vävnadens rörlighet och funktion. Avsikten är att frigöra muskler och bindväv och de spänningar som ofta fortplantar sig genom flera nivåer i kroppen. Detta ger bättre flexibilitet och balans av muskler. 

DNS / Aktiv Rehab
Dynamisk nevromuskulär stabilisering. Rehab och förbättring av kroppens hållning, rörelse -motorisk kontroll. Andning, led centrering och stabilitet är integrerad i grundrörelser. Aktivera och träna djupa stabiliserande muskler för att reducera kompensatoriska krafter. Detta förbättrar centrala faktorer från hjärnan till kroppens vävnad som leder till bättre rörelse och prestation. Integrering av grundrörelser och idrottsspecifika rörelser samt förstärka dessa. 

Dropp-teknik
Behandlingar med dropp teknik. Det är en behandlingsform som kommer ifrån kiropraktiken. Denna tekniken görs på en bänk som har dropplattor. Denna behandlingen ger en led behandling mer skonsam och effektiv.

Ofta kombineras metoder för att göra behandlingen med effektiv för din kropp och status.