Din ryggrad ger dig den underliggande förankringen för alla nerver och muskler, ben och leder i din kropp. Vår rygg stadgar, omger och skyddar nervsystemet. Alla nerver som förgrenar sig ut från ryggen genom ryggkotorna ger möjlighet för kommunikation från hjärnan till celler, vävnader och organ. En nedsatt rörlighet eller avvikande position eller skada av et segment i ryggen kan störa ditt nervsystems förmåga att kommunicera normalt med kroppen. Detta leder till symtom och besvär. Det kan uppstå akut eller över längre tid. 

Det leder till att nerverna ger onormal aktivitet och nedsatt cirkulation av syre med mer. Detta vill vidare leda din rygg in i en ond cirkel som bör brytas så fort som möjligt. För att ryggen ska fungera bra igen krävs en harmonisk interaktion mellan leder, nerver och muskler. Vi hjälper dig med att justera detta i din rygg.

Smärta kan uppstå vid en irritation från smärtfibrer i skadad vävnaden inte nödvändigt exakt där du har ont. Ofta vill symptom och orsak vara ifrån olika delar på kroppen. Nedsatt ledfunktion kommer smärtsignalerna från leden göra att musklerna som stadgar leden inte fungera normalt. De krampar ofta i stället för att ge bra rörlighet. Låsning eller ledstelheten börjar ofta med en överbelastning eller ensidig belastning, detta leder till en vävnadsirritation i ryggen. Smärtsignaler från denna vävnad orsakar muskelkramper via ryggmärgsreflexer. Det kommer resultera i onormal mekanik i ryggen vilket gör att ryggen tål mindre. Detta leder vidare till ständig irritation.

Spänningar, stress och lite rörelse kan det också bidra till minskad rörlighet. Ofta byggs blockeringar upp under veckor, månader och år och det kan ta lång tid innan symtomen börjar. Fixeringen eller låsningskänslan är ofta symtomfria under lång tid innan de börjar ge smärta och besvär.

Naprapat Bokneberg kan hitta och behandla de rätta leder som inte har normal rörlighet. Detta är första steget för att du, din rygg och hela kroppen ska bli bättre och ge en god hälsa. Vi kan hjälpa dig så att dina leder och muskler kan ge normal nervfunktion för att läka och fungera bra, så att du kan fortsätta din aktivitet och må bra.

Behandling vill hjälpa din kropp att:

 • Reducera eller eliminera muskelbesvär
 • Förbättrar återhämtning efter träning
 • Eliminerar obehagliga symtom
 • Höjer idrottsutövande 
 • Minskar behovet av mediciner
 • Förbättrar sömnen
 • Förbättrar livskvalitet 
 • Ökar funktionell kapacitet
 • Ökar mjukvävnads flexibilitet
 • Förbättrar hållning
 • Förbättrad andningsförmåga
 • Hjälper till att förebygga skador

Boka tid

Image by jcomp on Freepik