En mycket populär trend inom fitness och gym branschen är ”idrottsspecifik träning”. Även om träning av idrottare har behov för vissa specifika övningar betyder inte det alltid att man måste ta hänsyn till det specifika i deras sport. En ung idrottare har ofta minimal träningserfarenhet och behöver därför sällan avancerade övningar eller träna som proffsen.

Men när det kommer till idrottare på hög nivå eller idrottare med flera års träningserfarenhet, kan tränaren ge vägledning mot mer specifika och innovativ, banbrytande träningsformer. Jag upplever ofta att föräldrar kan hamna i en fälla på grund av marknadsföringstaktik och visst träningsmode. Sanningen är att idrottare, speciellt unga behöver träna grunderna såsom rörlighet och stabilitet och rörelsekoordination (motorkontroll). De behöver grunderna för att de ska hålla länge i sin idrott. Att specificera för mycket eller göra avancerade övningar med extra belastning kan ge mer styrka eller kraft men ofta leder det till fel rörelsemönster.

I de flesta idrotter kan de behöva extra mycket av grunderna. Det är viktigt att träna upp kroppens funktionella kapacitet. Detta på grund av att vardagen är skola och stillasittande. Det behövs mer allmän rörelsevariation och bredare fundament. Att träna specifik för idrott och ökning av belastning i styrka kan ge en kortvarig ökad prestation men en långvarig skadeproblematik. Det kan vara förvånande hur dåligt vissa idrottare rör sig när vi ser hur de rör sig utanför sin idrott och även människor i vardagen.

Många idrottare på högre nivå har en förmåga att anpassa sig effektivt till upprepad exponering för en given stimulans. De har förmågan att göra dramatiska förbättringar från vecka till vecka när det gäller rörelsekvalitet och styrka. Dessa har tränat varierad och byggd upp ett grundligt fundament över flera år.

Detta kräver en god coachning genom dynamisk feedback mellan idrottstränare, fystränare och andra involverade tränare med de idrottande. När det gäller idrottare på hög nivå kan programmen behöva uppdateras ofta för att anpassa individen och gruppen för att främja kontinuerlig utveckling av de önskade fysiska egenskaper idrottaren behöver. Dessa uppdateringar bör aldrig vara slumpmässiga, utan tillämpas med syfte och avsikt att främja kontinuerlig utveckling. För optimal utveckling och god prestation är det bättre att det tar lite längre tid.

Idrottare är bättre betjänta av träning som lägger upp mer tid på kvalitativ rörelse. Att integrera träning som är mer prestationsbaserad som explosivitet, styrka vill ge betydlig bättre utveckling först när vi har ett komplett fundament.