Jag gillar att fler och fler folk kommer i form och blir glada av träningen. Utmaningen eller begränsningen till god fysik och smidighet behöver mer. Din kropp behöver rörelse i flera riktningar. Ofta tränas fleksjon / extensjon som det dominanta rörelse. Din kropp är mest funktionell i rotation krafter. De flesta sporter rör sig i rotation riktningar. Vi har god nytta att inkludera mer träning i både sidomomnet och rotations moment. Detta ökar möjligheten att bibehålla god fysik och hållbarhet utan bakslag. Människokroppen har stor kapacitet att utöva fantastiska rörelser och prestationer. Inte begränsa träningen till bara ett rörelse plan, inkludera rörelse i flera plan och självklart med god kvalitet.