Icon depicting facebook Icon depicting instagram Icon depicting youtube

Funktionell Rehab

Nervsystemet etablerar rörelsemönster som kontrollerar mänsklig hållning, rörelse och gång. Denna "motorkontroll" etableras till stor del under de första kritiska åren av livet. Därför betonar vår behandling och träning med neuro utvecklingsaspekter av motorisk kontroll för att bedöma och återställa dysfunktion i rörelsesystemet och associerade syndrom." Men vad betyder det egentligen?

Enklare uttryckt är DNS en rehabiliteringsmetod som stimulerar rörelsekontroll center i hjärnan att aktivera hur våra kroppar var tänkta att röra sig genom att återställa och stabilisera rörelsens funktion. Vi tränar upp din kropp att ha bättre rörelse och stabilitet samt bättre koordination och samspel mellan alla leder och muskler i kroppen. Träning även av grundrörelser med fokus på att öka ledens kapacitet samt integrera helheten och idrottsspecifika rörelser. En aktiv rehab behandling varar i 45 minuter.